ضمن عرض سلام و خسته نباشید :

فرم نظرسنجی ذیل با هدف بخش میزان رضایت و انطباق خدمات ارایه شده با نیازمندی‌ها و الزامات شما مشتریان عزیز تهیه و تنظیم شده است این شركت تصمیم دارد نظرات شما عزیزان را محترم شمرده و در جهت نیل به خواسته ها و انتظارات شما تمامی سعی و تلاش خود را انجام دهد . لذا خواهشمند است دقایقی از لحظات گرانبهای خویش را به ارزیابی و تكمیل این فرم اختصاص داده و بطور صادقانه ، نظرات ارزشمند و سازنده خود را در مورد خدمات ارایه شده اعلام بفرمایید .


نام مشتری*   خدمات ارائه شده*  

شرح پارامترهای مورد ارزیابی امتیاز داده شده از سوی مشتری

رعایت مقررات ایمنی و بهداشت محیط زیست كار فرما*   
رعایت انظباط تیمی ، و مقررات انظباطی محیط كار*
كیفیت كار انجام شده*
ارائه مستندات و مدارك انجام كار*
انجام كار در وقت مقرر*
انعطاف در انجام دستورات دستگاه نظارت*
انتقادات و پیشنهادات